लेंस आई पंजाबी

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬਤੋ ਛੋਟੇ ਵਾਇਲਡ ਲਿਇਫ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਜੀਵੀਟੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਿਦ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਮਾਨਿਤ ਕਿੱਤਾ ਗਯਾ

ਦਿਲੀ | ਮਾਰਚ | 23, 2021 :: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬਤੋ ਛੋਟੇ ਵਾਇਲਡ ਲਿਇਫ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਜੀਵੀਟੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਇਸ ਛੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਛੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਕ੍ਸ਼ੀ, ਨੇਚੁਰ ਅਤੇ ਵਨ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਫੋਟੋਗਰਾਫੀ ਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਯਿਦ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਮਾਨਿਤ […]